Potřebujete rychle radu advokáta? ...
23. 11. 2021 Náleží zaměstnanci stejná mzda za stejnou práci, ale v jiném regionu? Jaký význam má při posuzování, zda jde o (ne)rovné zacházení při odměňování zaměstnanců za práci, okolnost, že se mzdy a životní náklady zaměstnanců, kteří vykonávají v rámci územního působení zaměstnavatele stejnou práci nebo práci stejné hodnoty, v jednotlivých regionech liší? 16. 11. 2021 Naše vyjádření k důležité novele, která ovlivní život nejmenších dětí v těžké situaci Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí bojuje proti nedostatku pěstounů zvýšením jejich odměn a v souladu s mezinárodními standardy skoncovala s umisťováním dětí do kojeneckých ústavů. Děkujeme portálu Právní rádce za možnost vyjádřit se k chystaným změnám. 18. 11. 2021 Článek JUDr. Ireny Valíčkové, MBA, o mlčenlivosti zaměstnance Je přípustné zavázat mlčenlivostí zaměstnance ohledně jejich mzdy? To je otázka, která v praxi napadá mnoho nejen zaměstnavatelů, ale i zaměstnanců. Jak je mlčenlivost upravena v pracovněprávních vztazích? 03. 11. 2021 Právnická firma roku 2021 I v letošním roce se nám podařilo zajistit mimořádný úspěch v české advokacii, kdy jsme byli v prestižní soutěži Právnická firma roku zařazeni mezi Velmi doporučované kanceláře v oblasti pracovního práva a dále jako doporučovaná Regionální právnická firmu roku. 15. 10. 2021 Ing. Lenka Duranová, ekonomka posiluje náš tým Náš tým posiluje Ing. Lenka Duranová, vedoucí asistentka a ekonomka naší kanceláře. 14. 10. 2021 Mgr. Bc. Sabina Pazderová a Mgr. Lenka Gavendová posilují náš tým Náš tým se rozrostl o dvě zkušené advokátky, abychom mohli nabídnout rozšíření služeb pro naše klienty. 06. 10. 2021 Mgr. et Mgr. Martin Gřešák, advokát posiluje náš tým v Praze V říjnu náš tým posílil Mgr. et Mgr. Martin Gřešák, a na pozici vedoucího advokáta pražské kanceláře. 06. 10. 2021 Posílení týmu studentů Náš tým v říjnu narostl o další čtyři právní asistenty. Všech pět právních pozic praktikantů máme nyní obsazených těmito kolegy: Štěpán Janků, Karolína Hlavinková, Veronika Lokajová, Martin Hušek, Aneta Svobodová. 15. 09. 2021 Náš tým posiluje Mgr. Tomáš Lellek Našim novým členem týmu je Tomáš Lellek, který k nám nastoupil na pozici právníka. 18. 05. 2021 Mgr. Komárková z naší kanceláře se vyjadřuje pro Právní prostor na téma střídavá péče Mgr. Lucia Komárková z naší advokátní kanceláře, která se věnuje i právu rodinnému, připravila pro server Právní prostor článek na téma střídavá péče v průřezu judikatury Ústavního soudu. 13. 05. 2021 JUDr. Valíček z naší kanceláře se vyjadřuje pro Epravo.cz k povinnosti testování zaměstnanců na covid JUDr. Adam Valíček z naší advokátní kanceláře se vyjadřuje k problematice testování zaměstnanců na koronavirus a následkům spojeným s odmítnutím testování. 25. 02. 2021 Dvojnásobný úspěch u soudu V jednom dni naše advokátní kancelář měla dva úspěšně skončené soudní spory. Jeden soudní spor se týkal vymožení částky přes 500.000 Kč v pracovněprávním sporu s mezinárodní institucí, kdy se prvostupňový i odvolací soud ztotožnily s naší argumentací. Jen o hodinu později náš tým úspěšně ukončil soudní spor o odstranění velké stavby v centru města. Děkujeme našim klientům za důvěru, kterou v nás vkládáte!