Zdravotnické právo

Pro naše klienty poskytujeme právní služby též v oblasti práva zdravotnického, a to zejména v oblasti náhrady škody na zdraví způsobené lékařskými zákroky. Právní služby poskytujeme též lékařům, a to nejen při sporech se zdravotními pojišťovnami, ale též při zastupování v trestním řízení