Trestní právo

Našim klientům, a to jak fyzickým, tak právnickým osobám, poskytujeme obhajobu v celém trestním řízení, a to fázi od zahájení trestního stíhání až po zastupování před všemi soudními instancemi. Rovněž zajišťujeme obhajobu při podmíněném propuštění z výkonu trestu odnětí svobody.

Naší specializací je též zastupování poškozeného v trestním řízení, a to od podání trestního oznámení až po vymáhání nároků s tím souvisejících.

Rovněž máme bohaté zkušenosti s vymáháním majetkové a nemajetkové újmy včetně nákladů právního zastupování po státu v případě zproštění obžaloby.