Rodinné právo

Pro naše klienty poskytujeme komplexní právní služby též v oblasti práva rodinného, a to zejména v rozvodovém řízení, vypořádání a modifikace společného jmění manželů. Samozřejmostí je též zastupování ve věcech péče o nezletilé děti, určení výživného a zastupování v řízení o určení otcovství.
S klienty se snažíme najít vždy řešení vyhovující jejich požadavkům.