Obchodní právo

Poskytujeme komplexní služby se založením obchodních společností, převody podílů v obchodních společnostech a jejich likvidace. Pro naše klienty poskytujeme též právní služby v oblasti práva spotřebitelského, máme bohaté zkušenosti s vypracováním všeobecných obchodních podmínek pro e-shopy a zastupování před správními orgány ve věcech souvisejících.
Poskytujeme podnikatelům též služby v oblasti práva směnečného.
Věnujeme se rovněž právu insolvenčnímu, a to od sepisu insolvenčních návrhů, přihlášek pohledávek až po zastupování dlužníků či věřitelů v insolvenčním řízení.