Potřebujete rychle radu advokáta? ...
Soudní spor se týkal převodu nemovité věci a jejího převodu, kdy se Nejvyšší soud ztotožnil s naší argumentací, že darovací smlouva může být v určitých případech považovaná za úplatnou, pokud je zde například zřízena služebost. Podařilo se nám tak našemu klientovi zachránit jeho rodinný dům. Jedná se o rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 28. 11. 2019 je dohledatelný pod sp. zn. 22 Cdo 2769/2018. Článek si můžete přečíst zde.
Zpět na výpis článků