Potřebujete rychle radu advokáta? ...

Zasadili jsme se o přelomové rozhodnutí u Nejvyššího soudu, které se týká ukončení pracovního poměru.

Shrnutí rozhodnutí:

Zaměstnavatel potřeboval ukončit pracovní poměr se zaměstnancem, který nebyl schopen kvalitní komunikace s nadřízenými, nespolupracoval s ostatními zaměstnanci a nebyl zkrátka týmovým hráčem.

- Toto řeší ustanovení § 52 písm. f) zákoníku práce.

- Uplatnění tohoto výpovědního důvodu nevyžaduje porušení pracovních povinností.

-Je zcela nepodstatné, zda nesplňování požadavků zaměstnavatele je důsledkem neschopnosti, nezpůsobilosti či například neodpovědného přístupu k plnění pracovních povinností zaměstnance. Podstatné je, že zde objektivně dochází k nesplňování požadavků zaměstnavatele.

- § 52 písm. f) zák. práce umožňuje dát zaměstnanci výpověď ze dvou důvodů, které je třeba důsledně rozlišovat. Zatímco předpoklady stanoví právní předpisy (zákon nebo jiné obecně závazné právní předpisy), požadavky, které jsou nezbytnou podmínkou pro řádný výkon práce, stanoví zaměstnavatel sám.

- Požadavky zaměstnavatele mohou vyplývat z pracovní smlouvy, organizačního řádu, vnitropodnikové směrnice, popř. z pracovních příkazů vedoucího zaměstnance, apod. Mohou se podle druhu vykonávané práce dotýkat nejen kupř. zvláštních odborných znalostí, morálních kvalit pracovníka, ale i jeho řídících a organizačních schopností, aby měl vhodné společenské vystupování, aby při výkonu práce používal předepsaný oděv, aby měl příjemný vzhled, aby byl schopen udržet si potřebnou autoritu.

- Propuštění zaměstnance výpovědí pro nesplňování požadavků není nutné řešit nejdříve vytýkacím dopisem. Výpověď může být zaměstnanci předána bez písemné výtky.

Jsme rádi, že jsme přispěli zajímavým soudním rozhodnutím do praxe ukončování pracovních poměrů.

Zpět na výpis článků