Potřebujete rychle radu advokáta? ...
Tento článek si neklade za cíl vyčerpat veškeré limity soudního přezkumu rozhodčích nálezů. Článek je veden s cílem krátkého exkurzu do vedení rozhodčího řízení a zejména pravidel pro jeho věcný přezkum ze strany obecných soudů s důrazem na respekt k vůli stran. Více zde https://www.epravo.cz/top/clanky/rozhodci-rizeni-a-otazka-jeho-vecneho-prezkumu-112726.html
Zpět na výpis článků