Potřebujete rychle radu advokáta? ...
Náš tým posílila Mgr. Bc. Sabina Pazderová, advokátka, která se zaměřuje v naší kanceláři na compliance obchodních korporací, problematiku osobních údajů a právo smluvní, kdy má zkušenosti s různými typy smluv v korporátní sféře. V neposlední řadě se věnuje též soudním sporům. Už v průběhu studia působila ve společnosti Sberbank, kde měla na starosti především oblast opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti. Ve společnostech MONETA byla zodpovědná za agendu ochrany osobních údajů pro všechny subjekty ve skupině a rovněž se podílela na zajištění celkového souladu s evropskou i českou veřejnoprávní regulací dopadající na finanční sektor. Hovoří anglicky a francouzsky. V neposlední řadě náš tým od 1. 10. 2021 posiluje též Mgr. Lenka Gavendová, advokátka, která se v naší kanceláři bude věnovat přípravě smluvní dokumentace a právních stanovisek, přípravě podání v rámci civilních řízení, zakládání obchodních korporací, zajišťování korporátních záležitostí obchodních společností, komunikaci s klienty, soudy, správními orgány a notáři. Lenka je zkušenou advokátkou, kdy se podílela na náročných projektech v souvislosti s korporátní agendou. Hovoří plynně anglicky a španělsky.
Zpět na výpis článků