Potřebujete rychle radu advokáta? ...

Náš kolega Denis Peml se ve svém příspěvku vyjádřil k aktuálnímu rozhodnutí Nejvyššího soudu, v němž byla řešena otázka moderace smluvní pokuty. Shrnuje zde závěry předmětného rozhodnutí a stručně je hodnotí s poukazem na některé názory prosazující se v zahraničí.

Můžete se tak dočíst:

- Jak byla moderace chápána v minulosti

- V čem spočívaly nedostatky předešlého pojetí

- S jakou koncepcí přichází nové rozhodnutí

- Jak je moderace smluvní pokuty chápána v některých nám blízkých právních řádech

Více se dočtete zde:

https://www.epravo.cz/top/clanky/k-novemu-pojeti-soudni-moderace-smluvni-pokuty-116041.html?hash=$2y$10$/SJ.GNMo8wzPS0bxX.bKgOogSCnSbcOzxw5V4Ce/rZpzXFiS5eF7y

Zpět na výpis článků