JUDr. Irena Valíčková, MBA, advokátka absolvovala právnickou fakultu na Masarykově univerzitě v Brně a specializuje se na více oblastí práva. Jedná se například o trestní právo, občanské právo, insolvenční právo či právo rodinné. Advokátka Irena Valíčková již dlouhodobě spolupracuje s JUDr. Valíčkem, MBA, advokátem.

JUDr. Valíčková je členkou akreditační komise na Ministerstvu vnitra a založila Unii personalistů, kde působí jako advokátka na pozici členky Rady expertů Unie Personalistů. Rovněž je členkou Kolegia expertů Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů. Podílela se na vytváření vzorů pro právní systémASPI a má bohaté zkušenosti s přednáškovou činností. JUDr. Irena Valíčková, MBA, advokátka působí zejména v Brně, Vyškově a okolí, ale své služby nabízí celorepublikově.