Potřebujete rychle radu advokáta? ...
V

Ochrana oznamovatelů? Poradíme Vám!

Vaše důvěra je pro nás zavazující

Předně si dovolujeme poděkovat za Váš zájem o spolupráci s naší kanceláří.

Naši advokátní kancelář tvoří tým více než 20 odborníků. Spolupráci s Vámi rádi probereme osobně v našich kancelářích nebo online. Kanceláře máme v Brně na nám. Svobody, v Praze na Václavském náměstí, v Ivančicích nebo ve Vyškově. Nabízíme právní služby v němčině, angličtině, francouzštině, italštině a španělštině. Nabízíme služby včetně daňového poradenství, což je velkou výhodou též v souvislosti s whistleblowingem.

V letech 2019 – 2022 jsme se umístili v soutěži Právnická firma roku a loni poprvé i v kategorii Regionální právnická firma roku. Mezi naše klienty patří jak fyzické osoby, tak drobní podnikatelé až po nadnárodní korporace s tisíci zaměstnanci. Poskytujeme díky širokému týmu zkušených advokátů komplexní právní služby ve všech oblastech práva, aby klienti v naší kanceláři získali komplexní právní servis. Jsme tak schopni posoudit případné protiprávní jednání a navrhnout možnosti efektivního řešení.

V souvislosti se zaměstnáváním, GDPR a whistleblowingem máme proškoleno již více než 15.000 účastníků. Naše advokátní kancelář je pojištěna do výše 100 milionů Kč.

Whistleblowing

Co jsme schopni nabídnout?

 • Komplexní zajištění whistleblowing včetně IT řešení oznamovacího kanálu
 • Možnost telefonické podpory od advokátů
 • Možnost schůzky u Vás či v našich kancelářích v Brně, Praze, Ivančicích a Vyškově
 • Nejsme jen „virtuální“ agentura nabízející služby whistleblowing. Jsme advokátní kancelář s renomé a tradicí
 • Reference od stovek klientů – viz náš web – reference, recenze na Google, LinkedIn apod.
 • Výhodou naší kanceláře je velké množství advokátů a právníků se specializacemi a spolupráce daňového poradce, kdy jsme tak schopni posoudit
 • kvalifikovaně případné podněty, stížnosti apod.
 • Osobní přístup ke klientovi

Základní balíček

Standardní balíček, který obsahuje zásadní směrnici vůči zaměstnancům a externím osobám ohledně pravidel oznamování protiprávního jednání.

 • Směrnice vůči zaměstnancům a externím osobám a nastavení pravidel pro oznamování jednání
 • Doporučení úpravy webu o povinně zveřejňované informace
 • Navíc jako bonus zdarma - doložka do smluv s dodavateli a obchodními partnery ohledně pravidel pro oznamování

Komplexní balíček - Firemní compliance

Navíc doporučujeme a pro většinu obchodních společností připravujeme související dokumentaci pro komplexní zajištění zabránění protiprávního jednání a maximální míře ochrany před případným protiprávním jednáním. Součástí dokumentace je též trestněprávní compliance program za účelem ochrany statutárních orgánů (fyzických osob jednatelů apod.) a samotných právnických osob (Vaše společnost) před trestněprávním stíháním a dalšími sankcemi z důvodu porušování povinností:

 • Směrnice vůči zaměstnancům a externím osobám a nastavení pravidel pro oznamování jednání
 • Doporučení úpravy webu z hlediska umístění směrnice
 • Navíc jako bonus zdarma - doložka do smluv s dodavateli a obchodními partnery ohledně pravidel pro oznamování

Etický kodex

Základní, vrcholový dokument, obsahuje mimo jiné prohlášení ohledně dodržování veškerých právních předpisů, ustanovení o řádném zacházení s důvěrnými informacemi, o střetu zájmů, zákazu diskriminace, zadávání veřejných zakázek, dále principy jednání se zaměstnanci, obchodními partnery a orgány veřejné moci, ustanovení o boji proti praní špinavých peněz, případně rovněž ustanovení o oddělení/osobě compliance managera, který je odpovědný za vyřizování podnětů, stížností či jiných podání ohledně dodržování právních předpisů a vnitřních předpisů společnosti ze strany zaměstnanců společnosti, a to včetně mechanismu, jak se tato podání podávají a vyřizují.

Protikorupční politika

Stanovuje pravidla společnosti týkající se protikorupčního jednání, včetně stanovení typických znaků korupce, nejčastějších důvodů vzniku korupce a nástrojů protikorupčních opatření.

Vnitřní směrnice o pravidlech ohledně přijímání a poskytován darů

Stanovuje mimo jiné, pravidla pro přijímání a poskytování darů (a to i v návaznosti na jejich výši) a výčet zakázaných jednání týkajících se přijímání a poskytování darů.

Prohlášení vedení společnosti

Tento dokument, který je standardně publikován na webových stránkách společnosti, obsahuje deklaraci odstupu vedení společnosti od jakékoliv formy trestné činnosti a vyjádření vůle vedení společnosti jednat a podnikat v souladu se všemi právními předpisy.

Compliance smluvní doložka

Tento dokument, který je možno přiložit jako přílohu ke smlouvě s obchodními partnery společnosti, nebo případně přímo začlenit do takové smlouvy, má za cíl seznámit tyto obchodní partnery s compliance programem společnosti, jakož i získat o těchto obchodních partnerů prohlášení o tom, že při své činnosti (včetně spolupráce se společností) budou postupovat a jednat výlučně v souladu se zákonem.

Online školení

Školení naší advokátní kanceláří pro proškolení vedení či zaměstnanců, jak aplikovat v praxi (v rozsahu 1 hod.).

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ VALÍČEK & VALÍČKOVÁ

Doplňkové služby

Komplexní IT zajištění oznamovacího kanálu + příslušná osoba (compliance manager)

 • Nastavení oznamovacího kanálu pro přijímání oznámení
 • Úprava grafické podoby
 • Příprava otázek pro oznamovatele
 • Změna hlasu pro případ hlasového oznámení
 • Plnění archivační povinnosti
 • Základní doporučení postupu řešení
 • Doporučení nápravy z hlediska právního a doporučení souvisejících kroků
 • Řešení všech oznámení
 • Hlídání lhůt

Příslušná osoba (compliance manager)

Máme komplexní znalosti ve všech právních oblastech, díky více než 20člennému týmu jsme schopni Vám komplexně poradit s řešením oznámení a externě zajistit řešení oznámení. Díky spolupracující účetní a daňovému poradci Vám vyhodnotíme i případné porušení daňového charakteru.

 • Základní doporučení postupu řešení podnětů
 • Doporučení nápravy z hlediska právního (zda došlo k pochybení) a doporučení souvisejících kroků
 • Řešení všech oznámení
 • Hlídání lhůt

Konzultant

Máte vlastní příslušnou osobu, která bude přijímat oznámení a potřebujete mít k dispozici advokáta, který Vám bude k dispozici obratem a doporučí postup vyřízení oznámení?

Se zaměstnancem, který má u Vás ve společnosti na starosti whistleblowing, budeme probírat jeho otázky a řešit, jak oznámení vyřídit.

Školení Vašich zaměstnanců

Školení realizujeme přes 10 let, proškoleno máme již více než 15.000 účastníků.

 • Školení Vašich zaměstnanců na problematiku whistleblowingu (rozsah 3-4 hodiny)
 • Komplexní písemný materiál
 • Máme vlastní školící prostory a prostorné zasedací místnosti v Brně a Praze, včetně možnosti zajištění cateringu a dalších služeb
Valíček koláž

Není to ten správný obor?

Přehled oborů služeb

Pracovní právoPracovní právoPro naše korporátní klienty, jednotlivé zaměstnavatele i zaměstnance poskytujeme komplexní právní služby v oblasti pracovního práva.Občanské právoObčanské právoPrávní služby poskytujeme fyzickým osobám při jejich každodenních činnostech, přes drobné živnostníky až po nadnárodní korporátní klientelu.Obchodní právoObchodní právoKomplexní služby se založením obchodních společností, převody podílů v obchodních společnostech a jejich likvidaci.Trestní právoTrestní právoZastupujeme klienty v trestním řízení, a to od podání trestního oznámení až po vymáhání nároků s tím souvisejících.Rodinné právoRodinné právoSlužby v oblasti práva rodinného, a to zejména v rozvodovém řízení, vypořádání a modifikace společného jmění manželů a péči o nezletiléNemovitostiNemovitostiV oblasti práva nemovitých věcí poskytujeme klientům komplexní právní služby při převodech nemovitých věcí.Zdravotnické právoZdravotnické právoPro naše klienty poskytujeme právní služby v oblasti práva zdravotnického, a to zejména v oblasti náhrady škody na zdraví způsobené lékařskými zákroky.GDPRGDPRSlužby v oblasti GDPR spočívající především ve zpracování povinné dokumentace podle tohoto nařízení a proškolení zaměstnanců.OddluženíOddluženíProbereme Vaše dluhy, doporučíme postup a připravíme pro Vás návrh na oddlužení.Finanční právoFinanční právoPrávní služby v oborech finanční právo a daňové právo se zaměřením na zastupování daňových subjektů v daňovém řízení.Stavební právoStavební právoKomplexní poradenství při přípravě návrhů a žádostí v územním a stavebním řízení.Vymáhání pohledávekVymáhání pohledávekZajistíme komplexní vymáhání pohledávek od analýzy úspěšnosti soudního sporu, přes mimosoudní vymáhání pohledávek až po soudní a případně exekuční řízení.WhistleblowingWhistleblowingMáme bohaté zkušenosti v oblasti ochrany oznamovatelů a v rámci aplikace právní úpravy whistleblowing.Koronavirus poradenstvíKoronavirus poradenstvíNaše advokátní kancelář poskytuje fyzickým i právnických osobám poradenství v souvislosti s nároky souvisejícími s pandemií covid.