Potřebujete rychle radu advokáta? ...
25. 02. 2021 Dvojnásobný úspěch u soudu V jednom dni naše advokátní kancelář měla dva úspěšně skončené soudní spory. Jeden soudní spor se týkal vymožení částky přes 500.000 Kč v pracovněprávním sporu s mezinárodní institucí, kdy se prvostupňový i odvolací soud ztotožnily s naší argumentací. Jen o hodinu později náš tým úspěšně ukončil soudní spor o odstranění velké stavby v centru města. Děkujeme našim klientům za důvěru, kterou v nás vkládáte! 13. 11. 2020 Úspěch naší kanceláře u Nejvyššího soudu JUDr. Irena Valíčková z naší advokátní kanceláře úspěšně zastupovala klienta u Nejvyššího soudu, a to dvakrát. Dvakrát Nejvyšší soud vyhověl její argumentaci ohledně vlastnického práva k nemovitým věcech a JUDr. Valíčková se tak zasadila o významné rozhodnutí ohledně převodu nemovité věci a posouzení darovací smlouvy jako úplatného právního jednání. 15. 10. 2020 Nenastoupení po skončení rodičovské dovolené do práce jako důvod rozvázání pracovního poměru? Nenastoupení po skončení rodičovské dovolené do práce jako důvod rozvázání pracovního poměru? Irena Valíčková a Lucie Vitulová z naší advokátní kanceláře se vyjadřují k této problematice v článku pro server Epravo.cz. 03. 11. 2020 Právnická firma roku 2020 I v letošním roce se nám podařilo získat prestižní ocenění v soutěži Právnická firma roku 2020. Byli jsme tak zařazeni mezi významné advokátní kanceláře České republiky. 27. 08. 2020 Rozhovor se serverem Penize.cz Dnes vyšel rozhovor s naší kanceláří na serveru Penize.cz na téma koronavirus a zaměstnání. 15. 09. 2020 Podíleli jsme se na vytvoření příručky podporující rodiny s dětmi v zaměstnání Naše advokátní kancelář se podílela na vytvoření příručky podporující rodiny s dětmi v zaměstnání. Náš tým vytvořil komplexní právní část na toto téma, kdy jsme složité paragrafy přeložili do čtivé formy spolu s praktickými příklady. 12. 11. 2020 STÁTNÍ PODPORA K DOPADŮM COVID-19 – PŘEHLEDNĚ Dne 27. 11. 2020 pořádá naše advokátní kancelář ve spolupráci se Vzdělávací agenturou TSM webinerář on-line na téma Státní podpora k dopadům COVID-19. Touto problematikou Vás provede Mgr. Marek Němeček, právník naší kanceláře.